Pašvaldības iestāžu/struktūrvienību reģistrs

URL: https://pkip.riga.lv/documentregistration/divisionregister

Dati par institūcijām, to identifikāciju, institūciju hierarhiju, institūciju darbības periodiem un dokumentu numurēšanas specifiku.

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

number Ieraksta kārtas numurs datu kopā

district_id Pašvaldība

request_date_time Datu izgūšanas datums un laiks

division_id Institūcijas identifikators

division_title Institūcijas nosaukums

managing_division_id Vadošās institūcijas identifikators

managing_division_title Vadošās institūcijas nosaukums

is_managing_unit Pazīme, kas norāda, ka institūcijas ir vadošā

use_own_document_numbers Pazīme, ka institūcijas lieto savu dokumentu numerāciju

number_prefix Apzīmējums, kas tiek izmantots institūcijas dokumentu reģistrācijas numurā

valid_from Institūcijas darbības sākuma datums

valid_to Institūcijas darbības beigu datums

updated Pēdējo labojumu datums un laiks

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts rest
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts