Atvērtie dati publicēšanai 1.cet.zip

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/59694e8a-492c-4f69-bbd9-0cf59dc02b46/resource/af03ff8d-0584-423f-9860-f85ed3514d11/download/atvrtie-dati-publicanai-1.cet.zip

Apkopota informācija tabulā: Izmaksu Postenis; Transakcijas datums; Maksājuma uzdevuma Nr.; Summa; Valūta; Piegādātāja nosaukums; Piegādātāja reģistrācijas Nr.; Piegādātāja p/k; Rēķina Nr.; Rēķina datums; RD iestāde.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 5, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts