Kartupeļu šķirņu sertificētā sēkla pa kategorijām

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/dbd2b2ed-148e-426e-abbf-97f1d2fd9de1/resource/1c3a0743-0c62-49b0-9590-1c3f899b3087/download/dati_sert_sekla_kartupeli.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Apkopota informācija par Latvijā sertificēto sēklu. Sēklas partiju sertificē, izvērtējot sēklu partijas atbilstību sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos attiecīgajai...

Avots: Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 22, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts