Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem un pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo apdrošināšanas algu, iekļautas veicamo iemaksu objektu summas, kas pārsniedz noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas VSAA datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 5.punktu, tās personas, kurām nav norādīta dzīvesvieta, tiek piesaistītas pie novada, kura administratīvajā teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Tāpēc personu skaits pa pagastiem var būt mazāks nekā novadā kopumā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Maijs 12, 2020, 15:57 (EEST)
Izveidots Decembris 17, 2018, 10:23 (EET)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-12-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju