SPSIL_2016_Izņēmumi

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/d8f7f328-a5eb-4e21-b459-cade8d8eb308/resource/bb335309-0332-4273-9dd0-f22badbb57a7/download/spsil_2016_izmumi.csv

Iepirkumi, par kuriem noslēgti līgumi, līgumu summas un līgumslēdzēju darbības joma, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izņēmumus

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 14, 2017
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts