Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma pārskati

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) kārtībā iesniegto 2-SPSIL statistikas veidlapu apkopojums par noslēgtajiem līgumiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa pēc CPV kodiem, procedūru veidiem, pēc jomām, piemērojot likuma izņēmumus, un saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 50.panta prasību piemērošanu veiktās sarunu procedūras, nepublicējot dalības uzaicinājumu

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-05-25
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-10-27
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju