Zibens režģa operatīvie dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/1936ed28-16df-4588-819e-8a5143a50c81/resource/a264bfb4-f52f-41f7-93fc-04214f4a2b5b/download/zibens_rezgis_operativie_dati.csv

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur 1 stundas agregētus zibens izlādes datus. Kopīgs kopas stundu skaits satur informāciju par pēdējām 24 stundām. Zibens izlādes tiek saskaitītas 5x5km kvadrātveida laukumos,...

Avots: Telpiskie hidrometeoroloģiskie novērojumi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 21, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts