Covid19_vakcinacija

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7171ccdc-3b01-4852-9dc4-c775bc851829/resource/bd59f38b-3698-45d8-ae63-19d15c2640ec/download/vakcinacija_12.06.2024.csv

Datu fails satur datus par veiktajām vakcinācijām.

Iekļautie lauki:

• Vakcinācijas iestādes kods - ārstniecības iestādes kods, kas veikusi vakcināciju

• Vakcinācijas iestādes nosaukums - ārstniecības iestādes nosaukums, kas veikusi vakcināciju

• Vakcinācijas datums - personas vakcinācijas datums

• Preparāts - vakcinācijā izmantotais vakcīnas preparāta nosaukums (datu analīzei tiek izmantots nosaukums no preparātu klasifikatora pēc preparāta koda, tādēļ preparāts ar vērtību “Nav zināms” ir ar nekorektu preparāta kodu)

• Vakcinācijas posms - vakcinācijas procesa posms

• Indikācijas vakcinācijai - personas indikācija vakcinācijai

• Vakcinētās personas vecums

• Vakcinētās personas dzimums (dati tiek sasaistīti ar personu klasifikatoru pēc personas koda, tādēļ dzimums ar vērtību “Nav zināms” ir ar nekorektu personas kodu)

• Vakcinēto personu skaits

Dati tiek izgūti no Nozares statistikas informācijas sistēmas.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 12, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts