Adrešu reģistra teksta dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0c5e1a3b-0097-45a9-afa9-7f7262f3f623/resource/1d3cbdf2-ee7d-4743-90c7-97d38824d0bf/download/aw_csv.zip

Kompresēta direktorija AW_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektiem:

  • novadiem;
  • pagastiem;
  • rajoniem (kas bija spēkā līdz 2009. gada 30. jūnijam);
  • pilsētām;
  • ciemiem / mazciemiem;
  • ielām;
  • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
  • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm;
  • vietu (novadu, pilsētu, pagastu, ciemu un mazciemu) centroīdiem*
  • kā arī ēku adrešu sasaisti ar priekšpilsētām Rīgā.

Vietas centroīds – ir punkts, kas atrodas novada, pilsētas, pagasta vai ciema robežas iekšpusē. Savukārt mazciemiem tas ir punkts, kurš atbilst tā atrašanās vietai.

Datu kopas specifikācijas pieejama šeit

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru

Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 13, 2024
Izveidots nezināms
Formāts ZIP
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts