Adrešu reģistra teksta dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0c5e1a3b-0097-45a9-afa9-7f7262f3f623/resource/1d3cbdf2-ee7d-4743-90c7-97d38824d0bf/download/aw_csv.zip

Kompresēta direktorija AW_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektiem:

  • novadiem;
  • pagastiem;
  • rajoniem (kas bija spēkā līdz 30.06.2009.);
  • pilsētām;
  • ciemiem / mazciemiem;
  • ielām;
  • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
  • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm;
  • kā arī ēku adrešu sasaisti ar priekšpilsētām Rīgā.

Datu kopas specifikācijas pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/VAR-atversana

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama – https://ieej.lv/iq9ot

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 24, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts