Vēsturiskie Adrešu reģistra teksta dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0c5e1a3b-0097-45a9-afa9-7f7262f3f623/resource/c3d36546-f92c-4822-a0c4-ee7f1b7760a4/download/aw_his_csv.zip

Šī datne būs pieejama līdz 2024. gada 1. augustam.

Kompresēta direktorija AW_HIS_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektu vēsturiskiem pierakstiem:

  • novadiem;
  • pagastiem;
  • pilsētām;
  • ciemiem / mazciemiem;
  • ielām;
  • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
  • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm.

Papildus datne par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību vēsturiskiem adrešu pierakstiem satur datus par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību iepriekš lietoto vēsturisko adresi, gadījumos, kad nav iespējams veikt adreses maiņu viena koda ietvaros (piemēram, kad vairākiem adresācijas objektiem tika lietota viena adrese, bet šobrīd katram adresācijas objektam ir piešķirta atšķirīga adrese).

Datu kopas specifikācija pieejama šeit.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama šeit

Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu. Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 15, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts