Adrešu reģistra telpiskie dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0c5e1a3b-0097-45a9-afa9-7f7262f3f623/resource/f539e8df-d4e4-4fc1-9f94-d25b662a4c38/download/aw_shp.zip

Datne AW_SHP.zip satur aktuālus datus par:

  • pilsētu, novadu, pagastu, ciemu robežu poligoniem,
  • mazciemu un ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu punktiem,
  • ielu un autoceļu viduslīnijām,
  • administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu poligoniem.

Ģeotelpiskie dati atbilst LKS-92 koordināšu sistēmai.

Datu specifikācija pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/VAR-atversana

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 24, 2022
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts