Adrešu reģistra telpiskie dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0c5e1a3b-0097-45a9-afa9-7f7262f3f623/resource/f539e8df-d4e4-4fc1-9f94-d25b662a4c38/download/aw_shp.zip

Datne AW_SHP.zip satur aktuālus datus par:

  • pilsētu, novadu, pagastu, ciemu robežu poligoniem,
  • mazciemu un ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu punktiem,
  • ielu un autoceļu viduslīnijām,
  • administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu poligoniem.

Ģeotelpiskie dati atbilst LKS-92 koordināšu sistēmai.

Datu specifikācija pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/VAR-atversana

Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 13, 2024
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts