Blīvi apdzīvotas teritorijas

Blīvi apdzīvota teritorija (BAT) ir no administratīvā iedalījuma neatkarīga nošķirta teritorija – apmešanās vai darba vieta, kurā kaimiņos vai netālu ir vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji vai nodarbinātie. BAT ir aprēķinātas 01.01.2019. (ņemot vērā gan dzīves, gan darbavietas), 01.03.2011. un 31.03.2000. (tautas skaitīšanas brīdī, ņemot vērā tikai dzīvesvietas). Plašāk par blīvi apdzīvotu teritoriju noteikšanu metadatos.

Vizualizācija. Etiķetēs 2019. gada robežām pirmais skaitlis norāda pastāvīgo iedzīvotāju skaitu 2019. gada sākumā, otrais – darbavietu skaitu 2018. gada sākumā (eksperimentālās statistikas dati). 2000. un 2011. gada robežām norādīts tikai iedzīvotāju skaits atbilstoši attiecīgā gada datiem eksperimentālajā statistikā. Ja ≤10, tad norādīts kā 5. Dati nav aktuālie, bet gan tie, kas izmantoti, nosakot BAT robežas. Aktuālie eksperimentālās statistikas dati: iedzīvotāju skaits, darbavietu skaits.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-09-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-09-22
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju