Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4ea96334-55c6-4054-8575-6e7c65e6a6d9/resource/c08400ab-4ce5-4157-9ef3-4776143c26c9/download/registretie_civilstavokla_akti_metadata.json

No datu kopas abstrakcijas

Tabulā apkopoti Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti: republikas pilsētas vai novadi; pārskata periods; sastādīto dzimšanas reģistru skaits; reģistrēto jaundzimušo skaits,...

Avots: Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 24, 2019
Izveidots nezināms
Formāts JSON
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts