Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti

Tabulā apkopoti Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti: republikas pilsētas vai novadi; pārskata periods; sastādīto dzimšanas reģistru skaits; reģistrēto jaundzimušo skaits, pamatojoties uz paternitātes atzīšanas iesniegumu; t.sk. pamatojoties uz trīspusējās paternitātes atzīšanu; reģistrēto jaundzimušo skaits bez ziņām par tēvu; reģistrēto jaundzimušo skaits bez ziņām par abiem vecākiem; sastādīto laulību reģistru skaits; t.sk. baznīcā; t.sk. svinīgi noslēgtas laulības; t.sk. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām; t.sk. ar ārzemniekiem; t.sk. pirms 18.gadu vecuma sasniegšanas; laulību reģistru skaits ar atzīmi par laulības šķiršanu; sastādīto miršanas reģistru skaits.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība TM Dzimtsarakstu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem TM Dzimtsarakstu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-02-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-05-22
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju