Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā slēgto laulību skaits

Datu kopa atspoguļo Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļas statistiku par reģistrēto laulību skaitu baznīcās un dzimtsarakstu nodaļās no 2017. gada.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dzimts@sigulda.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-01-03
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju