Aizsargājamie koki

Par dižkokiem Latvijā saucam vietējo un svešzemju koku sugu varenākos un vecākos eksemplārus. Dižākie no tiem ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas pieminekļi, ja to stumbra apkārtmērs vai augstums sasniedz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteiktos apmērus. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Atribūtdatu tabulas lauku aprakstus un klasifikāciju atšifrējumus var atrast https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-veidnes. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas. https://ozols.gov.lv/pub

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Dabas datu nodaļa
Maintainer Email Dabas datu nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2018-02-05
Modified 2023-12-20
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher