Bērnu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc funkcionālajiem traucējumiem, vecuma un dzimuma

Atlasīta informācija par bērniem ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pozitīvs (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu.

Bērnu ar invaliditāti skaits kopā – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums. Redzes funkcionālie traucējumi – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar redzes traucējumiem. Dzirdes funkcionālie traucējumi – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar dzirdes traucējumiem. Kustību funkcionālie traucējumi – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar kustību traucējumiem. Psihiski un uzvedības funkcionālie traucējumi – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Pārējie funkcionālie traucējumi/ traucējumu veids nav norādīts – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar citiem traucējumiem vai to veids nav norādīts.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher