Bērnu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc slimību formām (SSK-10 klasifikators), vecuma un dzimuma

Atlasīta informācija par bērniem ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pozitīvs (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Bērni – personas, kurām invaliditātes grupas nosaukums ir “Bērns invalīds” un vecums nepārsniedz 18 gadus. Pārskats tiek veidots sadalījumā pa slimības formu grupām atbilstoši slimību un veselības problēmu klasifikatoram (SSK10). Slimības formu grupa tiek noteikta pamatdiagnozei. Vienā pārskata periodā persona var būt vērsusies VDEĀVK vairākkārt, attiecīgi vienai personai var būt vairākas pamatdiagnozes.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Bērni kopā – bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums. 18 gadi – personas, kurām pārskata mēnesī tiek noteikta invaliditātes grupa kā pilngadīgai personai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher