Darba meklētāju/bezdarbnieku īpatsvars 15–74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

2011. gadā tautas skaitīšanas dati ar labojumiem.

Kopš 2017. gada ekonomiskās aktivitātes statusi noteikti no Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un citiem administratīvajiem datiem. Atlikušajām personām rādītāji imputēti, izmantojot regularizētās diskriminantu analīzes metodi.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā: https://stat.gov.lv/lv/metadati/8113-iedzivotaju-skaits-un-galvenie-demografiskie-raditaji-eksperimentala-statistika.

Nav iekļautas teritorijas ar mazāk nekā 50 ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir 15–74 gadus veci.

Teritoriju kodi publicēti https://data.gov.lv/dati/dataset/teritorijas_csb.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-09-08
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher