Dati par jaunlaulātajiem un laulībām Rīgā

Apkopoti dati par Rīgā noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto vecumu, kā arī to, kura laulība pēc skaita tā ir laulātajam.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

reg_place – Laulību reģistrācijas iestāde

merr_year – Ieraksta izveides gads

merr_month – Ieraksta izveides mēnesis

merr_place – Laulību noslēgšanas iestāde

husb_age – Vīra vecums (pilni gadi)

husb_merr_count – Vīra laulība pēc skaita

wife_age – Sievas vecums (pilni gadi)

wife_merr_count – Sievas laulība pēc skaita

district_id –Datu piederības rajons/iecirknis

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher