Izglītības, kultūras un sporta iestāžu lietošanā nodotās teritorijas

Dati sagatavoti pamatojoties uz Rīgas domes 05.04.2023. lēmumu Nr. RD-23-2434-lē “Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras nozarē nepieciešamo Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu sarakstu apstiprināšanu” (pielikuma 1.saraksts "Valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamie Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi”) un Rīgas domes Īpašuma departamenta izstrādātajiem situācijas plāniem par izglītības, kultūras un sporta iestādēm lietošanā nodotajām teritorijām. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://www.georiga.lv/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email georiga@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher