Transportēšanas apjomi atkritumu ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/transport.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atkritumu pārvadāšanu. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajiem atkritumu pārvadājumu galamērķiem, atļautajiem pārvadājamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un pārvadājamo atkritumu apjomiem.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/transport.csv-metadata.json