Latvijas restaurēto filmu kolekcija

Latvijas restaurēto filmu kolekcijā ietilpst 77 filmas. Kopš 2008. gada Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar dažādiem partneriem periodiski piedalās filmu digitalizēšanā un restaurēšanā. Filmu restaurēšanu sadarbībā ar arhīvu ir organizējuši gan Nacionālais kino centrs (NKC), gan filmu autori, gan citi sadarbības partneri. Filmu restaurācijas finansējums iegūts no dažādiem finansēšanas avotiem. ERAF projektu finansējums deva iespēju atjaunot 9 spēlfilmas un 9 animācijas filmas 2011. gadā, 9 spēlfilmas un 6 dokumentālās filmas no 2018.-2019. gadam un 6 spēlfilmas, 7 dokumentālās filmas un 6 animācijas filmas no 2021.-2022. gadam. Vairākas spēlfilmas ir restaurētas par iesaistīto institūciju (NKC un Latvijas Nacionālā arhīva) budžeta līdzekļiem, kā arī piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda un citu sadarbības partneru finansējumu. Šobrīd no 2008. gada līdz 2022. gadam pavisam kopā esam restaurējuši 40 spēlfilmas, 22 dokumentālās filmas un 15 animācijas filmas.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email dace.busante@arhivi.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2022-12-13
Modified 2022-12-13
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher