Latvijas Universitātes studentu saraksts 1919-1944

Datubāze „Latvijas Universitātes studenti” ir daļa no Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības 2009. un 2010. gadā realizētā projekta „Latvijas augstskolu studenti. 1862–1945”, kuru atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Studentu datubāze apkopo informāciju par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē un kuru dokumenti atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīva 7427. fondā "Latvijas Universitāte". id – ieraksta identifikators, Fonds – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva fonda numurs, Apraksts – apraksta numurs fonda ietvaros, Lieta – lietas numurs apraksta ietvaros, LietasLitera – lietas numura liters (papildpazīme), Apjoms – lietas apjoms lapās, Stud_sakumgads – studiju uzsākšanas gads, Galejie_dati – studiju (lietas dokumentu) sākuma un beigu gadi, Stud_pabeigtas – pazīme, vai studijas pabeigtas, Matrikula – matrikulas numurs, Matrikulas_lit – matrikulas numura liters (papildpazīme), Fakultate – studiju fakultāte, Uzvards –uzvārds, Vards –vārds, Teva_vards –tēva vārds, Dzimsanas_dat – dzimšanas datums, Dzim_vieta – dzimšanas vieta, Dzimums - dzimums, Religija – reliģiskā piederība, Tautiba - tautība, Ir_foto – pazīme, vai dokumenti satur foto, Organizacija – piederība akadēmiskai studentu organizācijai, Stud_virzieni – studiju virzieni, Vidusskola – pabeigtā vidējās izglītības mācību iestāde, Abitura – vidējās izglītības iegūšanas gads

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email ainars.mazversitis@arhivi.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2010-01-02
Modified 2015-01-20
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher