mikroliegumi

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/fa50b0fb-04f2-452f-ade9-f8448d94eefa/resource/4770cc11-02eb-42e1-98c9-e640e3d8b7ff/download/mikroliegumi_20.12.2023.zip

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated December 20, 2023
Created unknown
Format SHP
License CC0 1.0
Conforms to https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/geodatubaze/