Mikroliegumi

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Atribūtdatu tabulas lauku aprakstus un klasifikāciju atšifrējumus var atrast https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-veidnes. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas. https://ozols.gov.lv/pub

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Dabas datu nodaļa
Maintainer Email Dabas datu nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2019-09-18
Modified 2023-12-20
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher