Mikroliegumi

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Kārlis Jansons
Maintainer Email Kārlis Jansons
Language Latvian
Issued Date 2019-09-18
Modified 2021-04-14
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher