Pašvaldības autentificētie lietotāji

Dati par Rīgas pašvaldības informācijas sistēmu lietotāju statistiku.

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher