Pilngadīgo personu ar invaliditāti sadalījums pēc funkcionālajiem traucējumiem, invaliditātes grupas

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairāki funkcionālie traucējumi.

Pilngadīgās personas ar invaliditāti kopā – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums. 1.grupa – Pilngadīgās personas ar 1. grupas invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums. 2.grupa – Pilngadīgās personas ar 2. grupas invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums. 3.grupa – Pilngadīgās personas ar 3. grupas invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums. Redzes funkcionālie traucējumi – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar redzes traucējumiem. Dzirdes funkcionālie traucējumi – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar dzirdes traucējumiem. Kustību funkcionālie traucējumi – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar kustību traucējumiem. Psihiski un uzvedības funkcionālie traucējumi – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Pārējie funkcionālie traucējumi/ traucējumu veids nav norādīts – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums, kura pamata diagnoze ir saistīta ar citiem traucējumiem vai to veids nav norādīts.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher