Pilngadīgo personu ar invaliditāti sadalījums pēc invaliditātes grupas, termiņa, vecuma un dzimuma

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pozitīvs lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas invaliditātes grupu un invaliditātes termiņu nosaka pārskata periodā. Personai pārskata periodā var būt vairākas invaliditātes grupas un invaliditātes termiņi.. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu..

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Invaliditātes termiņš 0,5 gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “0,5 gadi”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš 1 gads - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “1 gads”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš 2 gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “2 gadi”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš 5 gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “5 gadi”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš uz mūžu gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “uz mūžu”, unikālais skaits.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher