Pilngadīgo personu, kurām noteikts vispārējo darbspēju zaudējums, skaita sadalījums pēc darbspēju zaudējuma pakāpes (1-24%, 25-59%, 60-79%, 80-100%), funkcionālo traucējumu veida, dzimuma, vecuma un nodarbinātības formas

Datu kopa - “Pilngadīgo personu, kurām noteikts vispārējo darbspēju zaudējums, skaita sadalījums pēc darbspēju zaudējuma pakāpes (1-24%, 25-59%, 60-79%, 80-100%), funkcionālo traucējumu veida, dzimuma, vecuma un nodarbinātības formas”.

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pozitīvs lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairāki lēmumi par vispārējo darbspēju zaudējumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairāki funkcionālie traucējumi. Funkcionālie traucējumi ir sadalījumā pa slimības formu grupām atbilstoši starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10 redakcija (SSK10). Nodarbināts - ja persona pārskata periodā kaut vienu dienu bijusi pašnodarbināta vai darba ņēmējs.

Personas, kurām noteikts darbspēju zaudējums procentos un kuras ir nodarbinātas – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un kuras pārskata periodā vismaz vienu dienu bijušas pašnodarbinātā vai darba ņēmēja statusā. Personas, kurām noteikts darbspēju zaudējums procentos un kuras nav nodarbinātas – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un kuras pārskata periodā nevienu dienu nav bijušas pašnodarbinātā vai darba ņēmēja statusā. Personas, kurām noteikts darbspēju zaudējums procentos un ir noteikti REDZES funkcionālie traucējumi – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un ir spēkā esošs pozitīvs lēmums par invaliditāti, kura pamata diagnoze ir saistīta ar redzes traucējumiem. Personas, kurām noteikts DZ% un ir noteikti DZIRDES funkcionālie traucējumi – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un ir spēkā esošs pozitīvs lēmums par invaliditāti, kura pamata diagnoze ir saistīta ar dzirdes traucējumiem. Personas, kurām noteikts darbspēju zaudējums procentos un ir noteikti KUSTĪBU funkcionālie traucējumi – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un ir spēkā esošs pozitīvs lēmums par invaliditāti, kura pamata diagnoze ir saistīta ar kustību traucējumiem. Personas, kurām noteikts darbspēju zaudējums procentos un ir noteikti PSIHISKIE UN UZVEDĪBAS funkcionālie traucējumi – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un ir spēkā esošs pozitīvs lēmums par invaliditāti, kura pamata diagnoze ir saistīta ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Personas, kurām noteikts darbspēju zaudējums procentos un ir noteikti PĀRĒJIE funkcionālie traucējumi/traucējumu veids nav norādīts – personas, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par vispārējo darbspēju zaudējumu un ir spēkā esošs pozitīvs lēmums par invaliditāti, kura pamata diagnoze ir saistīta ar citiem traucējumiem vai to veids nav norādīts.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher