Pilngadīgo personu, kurām VDEĀVK atkārtotā ekspertīzē noteikta invaliditāte, skaita sadalījums pēc invaliditātes grupas, termiņa, vecuma un dzimuma

Datu kopa - "Pilngadīgo personu, kurām VDEĀVK veikta atkārtotā ekspertīzē noteikta invaliditāte, skaita sadalījums pēc invaliditātes grupas, termiņa, vecuma un dzimuma".

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām, kurām pārskata periodā ir veikta atkārtota invaliditātes ekspertīze un ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pozitīvs lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas invaliditātes grupu un invaliditātes termiņu nosaka VDEĀVK lēmuma sākuma datumā. Personai pārskata periodā var būt vairākas ekspertīzes, invaliditātes grupas, invaliditātes termiņi un vecumi. Personas vecumu nosaka uz VDEĀVK ekspertīzes veikšanas brīdi.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Invaliditātes termiņš 0,5 gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “0,5 gadi”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš 1 gads - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “1 gads”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš 2 gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “2 gadi”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš 5 gadi - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “5 gadi”, unikālais skaits. Invaliditātes termiņš uz mūžu - pilngadīgo personu, kurām piešķirtās invaliditātes termiņa nosaukums ir “uz mūžu”, unikālais skaits.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher