miruso_skaits_2023_PMLP.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/3c250554-fe87-4d5f-b8b2-0920016323bb/resource/4698dc1e-1cf6-4251-9c7b-45e186ec3f00/download/miruso_skaits_2023_pmlp.csv

From the dataset abstract

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra par iepriekšējā gadā mirušo personu skaitu pašvaldībās un to teritoriālā iedalījuma vienībās dalījumā pa dzimumiem un...

Source: Iepriekšējā gadā mirušo skaits (RAIM, PMLP)

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 2, 2024
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://data.gov.lv/dati/dataset/3c250554-fe87-4d5f-b8b2-0920016323bb/resource/ce6a5c86-125f-4e84-94af-f3154cd5a786/download/miruso_skaits_2023_pmlp_metadata.json