Iepriekšējā gadā mirušo skaits (RAIM, PMLP)

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra par iepriekšējā gadā mirušo personu skaitu pašvaldībās un to teritoriālā iedalījuma vienībās dalījumā pa dzimumiem un vecumu grupām (0–6; 7–14; 15–18; 19–24; 25–49; 50–61; 62–74; 75 un vecāki).

Dati sagatavoti atbilstoši VARAM Vadlīnijām par Reģionālās attīstības indikatoru modulī iekļautajām datu kopām, to struktūru un datu nodošanas kārtību (Ministru kabineta 06.06.2023. noteikumi Nr. 284 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība").

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher