Rīgas ielu sarkanās līnijas

Datu kopa satur informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības ielu sarkanajām līnijām, kas norobežo ceļa, ielas un piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citā veidā izmantojamās teritorijas. Tās noteiktas ar spēkā esošiem teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem.

Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://georiga.lv/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer
Maintainer Email georiga@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher