Atvērtie dati publicēšanai 1.cet.zip

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/59694e8a-492c-4f69-bbd9-0cf59dc02b46/resource/af03ff8d-0584-423f-9860-f85ed3514d11/download/atvrtie-dati-publicanai-1.cet.zip

Apkopota informācija tabulā: Izmaksu Postenis; Transakcijas datums; Maksājuma uzdevuma Nr.; Summa; Valūta; Piegādātāja nosaukums; Piegādātāja reģistrācijas Nr.; Piegādātāja p/k; Rēķina Nr.; Rēķina datums; RD iestāde.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 5, 2022
Created unknown
Format XLS
License CC0 1.0
Conforms to