Sociali_apdrosinatie_12-2021.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/56f0553d-60c7-43a9-a3ca-f30c66fe4e42/resource/978192e4-4e22-443f-bcb5-ec30975d7da2/download/sociali_apdrosinatie_12-2021.xlsx

From the dataset abstract

Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem

Source: Sociāli apdrošinātie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 28, 2022
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to