Saziņa ar Rīgas pašvaldību (statistika)

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/KavisEvents

From the dataset abstract

Datu kopa par Rīgas pašvaldības klientu pieteikumiem. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences un sagatavotu pārskatus par kurām tēmām, kurās iestādēs vēršas klienti, kādus...

Source: Statistika par saziņu ar Rīgas pašvaldību

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format OData
License CC0 1.0
Conforms to