TPL saņēmēju vispārējs raksturojums

Apkopoti dati par valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk - TPL) saņēmējiem, kuriem TPL izsniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" vai Nr.878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi". Personas vecums noteikts uz pārskata perioda beigām. Datu avots: Labklājības ministrijas pārziņā esošā labklājības informācijas sistēma LabIS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Labklājības ministrijas ITD
Maintainer Email Labklājības ministrijas ITD
Language Latvian
Issued Date 2023-11-01
Modified 2023-12-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher