Tiesu medicīniskajās ekspertīzēs noteiktie nāves cēloņi

Tiesu medicīniskajās ekspertīzēs noteikto nāves cēloņu depersonalizēta statistikas kopa. 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators; 2) Unikāls lietas ieraksta identifikators TMEIS; 3) tiesu medicīniskās ekspertīzes pabeigšanas datums (gada un mēneša komponentes) 4) nāves cēlonis - vardarbīga vai nevardarbīga nāve 5) nevardarbīgas nāves veids (attēlojas, ja nāves cēlonis - nevardarbīga nāve) 6) vardarbīga nāve pēc lietas apstākļiem (attēlojas, ja nāves cēlonis - vardarbīga nāve). Hierarhiskas vērtības attēlojas, atdalītas ar semikolu. 7) vardarbīgas nāves veids (piemēram, Mehāniskie bojājumi; durti-griezti ievainojumi). Hierarhiskas vērtības attēlojas, atdalītas ar semikolu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer
Maintainer Email pasts@vtmec.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher