Lauksaimniecības datu centrs

Lauksaimniecības datu centra darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari. Datubāze izmantojama administrēšanai, uzraudzībai un kontrolei.