Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu (tiesību sistēmas politikas, tiesu sistēmas un tiesu administrēšanas) nozarēs, kā arī citās Tieslietu ministrijas nolikumā minētajās valsts politikas jomās.

Additional Info

Field Value
Mājaslapa www.tm.gov.lv