Par 2020. gadu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e2d69c89-2f66-4ab3-bd40-ec9c6e2d4784/resource/1d80dcc8-ef85-4893-be57-a61c6f1681af/download/adm_terit_platibas_2021_01_07.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistiku par administratīvajām teritorijām un teritoriālā iedalījuma vienību platībām. ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods....

Avots: Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 18, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts