Par 2017. gadu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e2d69c89-2f66-4ab3-bd40-ec9c6e2d4784/resource/cc935167-c1ed-4ef4-956c-df5df5990433/download/adm_ter_platibas_2017.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistiku par administratīvajām teritorijām un teritoriālā iedalījuma vienību platībām. ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods....

Avots: Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 27, 2018
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts