Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Datu kopa satur oficiālo statistiku par administratīvajām teritorijām un teritoriālā iedalījuma vienību platībām, kuru sagatavo Valsts zemes dienests.

  • ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods.
  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Februāris 15, 2019, 12:43 (EET)
Izveidots Augusts 27, 2018, 12:00 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem vzd@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-01-10
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju