Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Datu kopa satur statistiku par administratīvajām teritorijām un teritoriālā iedalījuma vienību platībām.

  • ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods.
  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

Administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību platības Adrešu reģistra telpiskajos datos tiek ģenerētas automātiski bez projekcijas mēroga koeficienta piemērošanas.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-01-10
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju