Apmaksāto ELFLA (2014-2020) un EJZF (2014-2020) projektu publiskā finansējuma karte

Informācija par apmaksāto ELFLA (2014-2020) un EJZF (2014-2020) projektu publisko finansējumu

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@lad.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju