Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi

Datu kopa satur informāciju par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datne par aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem satur informāciju par maksājumiem, ko iekasē muita (aprēķinātais muitas administrējamais PVN, aprēķinātais muitas nodoklis un aprēķinātais muitas administrējamais akcīzes nodoklis). Informācijā iekļauti dati par preču laišanu brīvā apgrozībā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-03-14
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju