Administratīvās teritorijas - 2021 (EPS)

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7bb04db9-97ce-4a30-b93a-10ba8dafd104/resource/0e01f4f3-7709-4467-a8c0-5be8210df14f/download/administrativas_teritorijas_2021.eps

No datu kopas abstrakcijas

Administratīvo teritoriju robežas no 2021. gada 1. jūlija (atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma redakcijai, kas stājās spēkā 2021. gada 3. jūnijā); Dati...

Avots: Administratīvās teritorijas – 2021

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 4, 2021
Izveidots nezināms
Formāts EPS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts