Administratīvās teritorijas - 2021 (SHP)

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7bb04db9-97ce-4a30-b93a-10ba8dafd104/resource/eaf5594f-cec9-4cc2-819a-5cdc14004bc2/download/administrativas_teritorijas_2021.zip

No datu kopas abstrakcijas

Administratīvo teritoriju robežas no 2021. gada 1. jūlija (atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma redakcijai, kas stājās spēkā 2021. gada 3. jūnijā); Dati...

Avots: Administratīvās teritorijas – 2021

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 4, 2021
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts