Administratīvās teritorijas - 2021 (GeoJSON)

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7bb04db9-97ce-4a30-b93a-10ba8dafd104/resource/3ded58bd-c0dc-419a-97ff-59ba45a7b1b0/download/administrativas_teritorijas_2021.geojson

No datu kopas abstrakcijas

Administratīvo teritoriju robežas no 2021. gada 1. jūlija (atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma redakcijai, kas stājās spēkā 2021. gada 3. jūnijā); Dati...

Avots: Administratīvās teritorijas – 2021

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 14, 2021
Izveidots nezināms
Formāts GeoJSON
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts