buvinspektoru_saraksts_138e498ded163a6bcbd79951 ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b3cc69d0-1bb7-46c7-81fc-3932e82364e6/resource/19f7197d-6812-49e2-901f-9d8d65d9431e/download/buvinspektori-21.06.2024.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības informācijas sistēmas Būvinspektoru reģistrā ir pieejama informācija par reģistrētiem būvspeciālistiem, kuri var veikt valsts vai pašvaldības būvinspektora pienākumus, kā arī...

Avots: Būvinspektoru saraksts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 21, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts